Jemné mobilizace

Trošku jsem laškoval s názvem této techniky, když jsem si ji soukal do hlavy a do těla. Mafiánská masáž, masáž křupy-křup,….Ale není to tak hrozné jak to na první pohled vypadá. Zařadil jsem ji do své praxe jako potřebnou součást podpory masáže, protože…někdy je to křup potřebné víc než křupy. Nejedná se o chiropraxi a masér při ní musí být velmi opatrný a pečlivý.

Naštěstí jsou to uznávané zdravotní metody, které postupně a nenásilně odstraňují blokády pohybového aparátu, zlepšují toky energií v těle, obnovují obranné tělesné mechanismy a přispívají k celkové regeneraci organismu (tahem, tlakem, pružením, polohováním, prodýcháváním).

Zdravý kloub, obratel či žebro fungují bez omezení a bolestí; v místech, která jsou nadměrně namáhána v důsledku ochablého držení těla, jednostranné či asymetrické zátěže – statické (dlouhé sezení nebo stání) i dynamické (chůze, pracovní činnosti), dále v důsledku fyzického přetížení organismu, nekoordinovaných a prudkých pohybů, silných nárazů, úrazů, imobilizací, ale také dlouhodobým působením stresu se vytváří kloubní blokáda, tj. stav kdy se kloub, obratel či žebro vybočí ze svého správného fyziologického postavení, dojde k jeho funkční poruše a k omezení hybnosti v dané oblasti; kolem zablokovaného místa se postupně patologicky změní i okolní měkké tkáně, lokálně se zkomplikuje krevní a lymfatický oběh, čímž dojde k intenzivnímu nervovému dráždění a vzniku bolestí.

JEMNÉ MOBILIZACE se účinně využívají v případě funkční blokády kloubu, pohybového segmentu páteře (spojení 2 sousedních obratlů) nebo žeber – nenásilně, šetrně, přesně, vedeně, v malém rozsahu, úměrnou silou, za dechové součinnosti a při plném uvolnění klienta, respektování jeho pohybových možností a aktuálního zdravotního stavu terapeut provádí pohyby ve směru blokády (manévrování), a to na hranici možného rozsahu (tj. těsně před dosažením kloubního předpětí), přičemž nový pohyb vychází z již dosažené polohy (nevracíme se do výchozího postavení); cyklus opakujeme 3-5 x (dokud je efektivně zvyšován rozsah pohybu během mobilizace – řídí se pocitem bolesti nebo napětí ve svalu).

Jemné mobilizace se provádějí na sucho (bez použití masážních prostředků) – na ošetřované segmenty, svaly, měkké tkáně i vnitřní orgány se působí reflexní cestou většinou již během prováděné jemné mobilizace klient cítí uvolnění, obnovení kloubní vůle a funkční pohyblivosti ošetřované partie – dochází ke zmenšení či úplnému vymizení kloubní blokády.

  • Manuálním působením povoluje napětí v úponech a šlachách, postupně se uvolňuje také ztuhlé svalstvo.
  • Odstraňují se dlouhodobé bolesti hlavy, šíje, zad, beder, kříže, hrudi, horních a dolních končetin
  • Eliminují se strachy, úzkosti, pocity na omdlení či na zvracení, nevolnosti a zlepšují se dechové vzorce

Metoda je to přísně individuální, proto nelze přesně odhadnout, zda a za jak dlouho bude rozdíl patrný (nedojde-li ke změně ani po 5 ošetře-
ních, je třeba dále zkoumat, zda za potížemi nestojí hlubší emocionální problémy nebo špatné pohybové stereotypy, které vyvolávají nesprávnou polohu obratlů a kloubů); klient by si měl být vědom své spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav – k tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné provádět samostatná jednoduchá zdravotní cvičení, odstranit všechny nesprávné pohybové a výživové návyky a dodržovat pitný režim (za dostatečné množství tekutin se považuje 0,03 litru násobeno tělesnou hmotností v kg – pokud lékař nedoporučil jinak)

Nepoužívají se při nádorových onemocněních, cévních mozkových příhodách, srdečních selháních, při krvácivých, septických, horečnatých a zánětlivých stavech, při virózách, akutním astmatu, zánětu žil, pásovém oparu, otevřených ranách a jiných poraněních kůže, ani po úrazech.

Nedoporučují se praktikovat u žen v době menstruace a v těhotenství

Nenahrazují rehabilitaci !

Aby nenastaly nežádoucí komplikace, je třeba poradit se předem o vhodnosti terapie s ortopedem či neurologem, ideálně absolvovat také rentgen páteře, pánve a kyčlí !

Doporučení: pravidelně 1-2 x měsíčně (opakovat minimálně 5 x)

Author

admin

Submit Your Comment

You must be logged in to post a comment.